Termin nadsyłania prac upływa za:

II Edycja Konkursu Warsaw Photography Awards

Konkurs z pasją
Warsaw Photography Awards to konkurs, którego celem jest prezentowanie, nagradzanie i promowanie utalentowanych fotografów z Polski i całego świata. Laureaci, otrzymają nagrody rzeczowe 
i finansowe.

UWAGA! Zmiany w regulaminie!

Szanowni Państwo, 

w związku z pytaniami fotografów w zakresie pkt 5.7 Regulaminu konkursu Fotograficznego Warsaw Photography Awards pragniemy poinformować, że uściśliliśmy zapis dotyczący partnerów konkursu. Skłaniamy się ku zapisom zawężającym interpretacje regulaminu. Nigdy nie pozwolilibyśmy, aby prace nadsyłane przez fotografów, były przekazywane osobom trzecim. Konkurs organizowany przez fotografów dla fotografów. Z tego względu szanujemy święte prawo Autora do swojego dzieła.

Zmiany wejdą w życie od dnia 23.09.2019r. 

Pkt 5.7 Regulaminu po zmianach

Nagrody

 • Za Grand Prix Konkursu:WARSZTATY FOTOGRAFICZNE NA SYCYLII Organizowane przez Naszą Akademię Fotografii akademianaf.com Łączna wartość nagród: 5000 zł
 • Za 1 miejsce w każdej kategorii:Wartość nagród 2000zł
 • Za 2 miejsce w każdej kategorii:Wartość nagród 1500zł
 • Za 3 miejsce w każdej kategorii:Wartość nagród 1200zł
 • 7 wyróżnień dla Laureatów w każdej kategorii:Wartość nagród 500zł

Kategorie

 • Portret
 • Podróże
 • Rodzina
 • Fotografia mobilna

Terminy

 • Termin nadsyłania prac konkursowych:

                      Start – 30 czerwca 2019 r., godzina 00:01                          

                      Ostateczny termin nadsyłania prac – 31 październik 2019 r., godzina 23:59. *zmiany wchodzą w życie z dniem 23.09.2019r.                            

                       Prace nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

 • Ostateczny termin dokonywania opłat  31 październik 2019 r., do godziny 23:59. *zmiany wchodzą w życie z dniem 23.09.2019r.
 • Obrady Jury – 1-15 listopad 2019 r. *zmiany wchodzą w życie z dniem 23.09.2019r.
 • Ogłoszenie wyników Konkursu – 7 grudzień 2019 r., podczas wernisażu. Szczegółowe informacje na temat eventu Organizator przekaże Laureatom drogą mailową lub telefonicznie, z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Nasz zespół

Sponsorzy