II Edycja Warsaw Photography Awards

Kategorie: portret, podróże, rodzina, fotografia mobilna

Konkurs rozpoczyna się 30 czerwca 2019 roku o godzinie 00:01
i trwa do dnia 7 grudnia 2019 roku.

 

Szczegółowe terminy dotyczące poszczególnych etapów konkursu:

  • Termin nadsyłania prac konkursowych:

                      Start – 30 czerwca 2019 r., godzina 00:01                          

                      Ostateczny termin nadsyłania prac – 31 październik 2019 r., godzina 23:59. *zmiany wchodzą w życie z dniem 23.09.2019r.                            

                       Prace nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

 

  • Ostateczny termin dokonywania opłat 31 październik 2019 r., do godziny 23:59. *zmiany wchodzą w życie z dniem 23.09.2019r.

 

  • Obrady Jury – 1-15 listopad 2019 r. *zmiany wchodzą w życie z dniem 23.09.2019r.

 

  • Ogłoszenie wyników Konkursu – 7 grudzień 2019 r., podczas wernisażu. Szczegółowe informacje na temat eventu Organizator przekaże Laureatom drogą mailową lub telefonicznie, z dwutygodniowym wyprzedzeniem.