Tematem I Edycji Warsaw Photography Awards jest “Portret”

Konkurs rozpoczyna się 28 lutego 2019 roku o godzinie 00:01
i trwa do dnia 8 czerwca 2019 roku.

 

Szczegółowe terminy dotyczące poszczególnych etapów konkursu:

  • Termin nadsyłania prac konkursowych:

                      Start – 28 lutego 2019 r., godzina 00:01                          

                      Ostateczny termin nadsyłania prac – 14 kwietnia 2019 r., godzina 23:59.                             

                       Prace nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

 

  • Ostateczny termin dokonywania opłat  14 kwietnia 2019 r., do godziny 23:59. Decyduje data zaksięgowania na rachunku.

 

  • Obrady Jury – 15-30 kwietnia 2019 r.

 

  • Ogłoszenie wyników Konkursu – 8 czerwca 2019 r., podczas wernisażu. Szczegółowe informacje na temat eventu Organizator przekaże Laureatom drogą mailową lub telefonicznie, z dwutygodniowym wyprzedzeniem.